Autohelp vizsgasegéd

Ismerd fel a komoly hibákat!


A vizsgálatot kérő személy azonosítására alkalmas okiratok:

  • Személyazonosító igazolvány és lakcím igazolvány, vagy
  • Útlevél és lakcím igazolvány, vagy
  • Új típusú vezetői engedély és lakcím igazolvány
  • Amennyiben a gépjármű tulajdonosa nem személyesen jár el, az eljáró személy számára meghatalmazás szükséges: MINTA : Meghatalmazás (Természetes személy)

  • Amennyiben a tulajdonos jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, a tulajdonos képviseletében eljáró személy számára meghatalmazás, aláírási címpéldány másolat, cégbejegyzés első oldal másolata szükséges:MINTA : Meghatalmazás (Jogi személy, cég)

 

A vizsgálandó jármű okmányai:

  • Forgalmi engedély

 

Egyéb irat:

  • Adás-vételi szerződés, amennyiben az eredetiségvizsgálatot a vevő kérelmezi
Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!