Tisztelt Gépjármű-tulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gépjármű és utánfutó EREDETISÉGVIZSGÁLATÁHOZ

A következő okmányok benyújtása szükséges:

A vizsgálatot kérő személy azonosítására alkalmas okiratok:

  • Személyazonosító igazolvány (és lakcím igazolvány), vagy
  • Útlevél és lakcím igazolvány, vagy
  • Új típusú vezetői engedély és lakcím igazolvány

A vizsgálandó jármű okmányai:

  • Forgalmi engedély

Egyéb irat:

  • Adás-vételi szerződés, amennyiben az eredetiségvizsgálatot a vevő kérelmezi

 

Amennyiben a gépjármű tulajdonosa nem személyesen jár el, a tulajdonos képviseletében eljáró személy számára meghatalmazás szükséges.

MINTA : Meghatalmazás (Természetes személy)

Amennyiben a tulajdonos jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, a tulajdonos képviseletében eljáró személy számára meghatalmazás, aláírási címpéldány másolat, cégbejegyzés első oldal másolata szükséges.

MINTA : Meghatalmazás (Társadalmi szervezet)

Váltás teljes nézetre!
Az oldal tetejére!